fbpx

Jak se chovat ve fitness v době koronaviru

Od pondělí 11.5.2020 je již možné cvičit bez roušky. Za předpokladu dodržení rozestupu 2 metrů.

Pro zajištění bezpečnosti vás všech, kteří k nám půjdou cvičit, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Nezapomeňte si vzít více oblečení tak, abyste se po tréninku mohli bleskově převléct do suchého. Šatny a sprchy pro vás však zatím otevřít nemůžeme. Rozvolnění tohoto opatření očekáváme od 25.5.2020.
 2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již možné cvičit bez roušky, doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji v místech jako je recepce, prostor na přezouvání, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
 3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.
 4. Nezapomeňte si vzít ručník. Ručníkový servis nebude k dispozici.
 5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.
 6. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.
 7. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 8. Svoji venkovní obuv uklidíte do připravených skříní k tomu určených.
 9. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry od dalších cvičících.
 10. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
 11. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.
 12. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

X